آموزش و پژوهش

اساتيد

 اطلاعيه هاي اساتيد آيين نامه هاي اساتيد بخشنامه ها و دستورالعملهاي اساتيد

فرم هاي اساتيد 

دانشجويان

اطلاعيه هاي دانشجويان  آرايش ترمي آيين نامه هاي دانشجويي

بخشنا مه هاي دانشجويي فرمهاي دانشجويي گردش كارها

نام : عاليه طيبي زاده
مسئوليت : مسئول فناوري اطلاعات
تلفن تماس : ۰۵۶۳۲۶۲۵۶۴۳
پست الكترونيك : tayebi_66@yahoo.com
نام : سميه فرهي
مسئوليت : مسئول آموزش
تلفن تماس : ۰۵۶۳۲۶۲۵۶۴۲
پست الكترونيك :
اوقات شرعي به افق نهبندان

شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۸

۱۴ شعبان ۱۴۴۰ قمري

۲۰ آوريل ۲۰۱۹ ميلادي

اذان صبح ۰۴ : ۳۲
طلوع آفتاب ۰۵ : ۵۷
اذان ظهر ۱۲ : ۲۹
غروب آفتاب ۱۹ : ۰۲
اذان مغرب ۱۹ : ۲۰
نيمه شب شرعي ۲۳ : ۴۶
انتخاب شهر