رياست

پل هاي ارتباطي با رياست محترم واحد:
تلفن مستقيم: 32625644 - 056
فكس: 32625644 - 056

نام : عليرضا قاسمي
مسئوليت : مسئول روابط عمومي
تلفن تماس : ۰۵۶۳۲۶۲۶۰۸۰
پست الكترونيك :
نام : عاليه طيبي زاده
مسئوليت : كارشناس امور شاهد و ايثارگر
تلفن تماس : ۰۵۶۳۲۶۲۵۶۴۳
پست الكترونيك : tayebi_66@yahoo.com
اوقات شرعي به افق نهبندان

سه شنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۸

۱۸ ذی حجّه ۱۴۴۰ قمري

۲۰ آگوست ۲۰۱۹ ميلادي

اذان صبح ۰۴ : ۳۳
طلوع آفتاب ۰۵ : ۵۸
اذان ظهر ۱۲ : ۳۳
غروب آفتاب ۱۹ : ۰۸
اذان مغرب ۱۹ : ۲۶
نيمه شب شرعي ۲۳ : ۵۱
انتخاب شهر