پست الکترونیک سیستم خدمات مکانیزه
اوقات شرعي به افق نهبندان

دوشنبه ۵ اسفند ۱۳۹۸

۲۹ جمادی الثانیة ۱۴۴۱ قمري

۲۴ فوريه ۲۰۲۰ ميلادي

اذان صبح ۰۴ : ۴۴
طلوع آفتاب ۰۶ : ۰۳
اذان ظهر ۱۱ : ۴۳
غروب آفتاب ۱۷ : ۲۳
اذان مغرب ۱۷ : ۴۱
نيمه شب شرعي ۲۳ : ۰۳
انتخاب شهر