پست الکترونیک سیستم خدمات مکانیزه
اوقات شرعي به افق نهبندان

سه شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۷

۱۳ جمادی الثانیة ۱۴۴۰ قمري

۱۹ فوريه ۲۰۱۹ ميلادي

اذان صبح ۰۴ : ۴۸
طلوع آفتاب ۰۶ : ۰۸
اذان ظهر ۱۱ : ۴۴
غروب آفتاب ۱۷ : ۲۰
اذان مغرب ۱۷ : ۳۷
نيمه شب شرعي ۲۳ : ۰۳
انتخاب شهر