پست الکترونیک سیستم خدمات مکانیزه
اوقات شرعي به افق نهبندان

دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸

۱۲ ذی قعده ۱۴۴۰ قمري

۱۵ جولاي ۲۰۱۹ ميلادي

اذان صبح ۰۴ : ۰۱
طلوع آفتاب ۰۵ : ۳۵
اذان ظهر ۱۲ : ۳۶
غروب آفتاب ۱۹ : ۳۶
اذان مغرب ۱۹ : ۵۵
نيمه شب شرعي ۲۳ : ۴۹
انتخاب شهر