پست الکترونیک سیستم خدمات مکانیزه
اوقات شرعي به افق نهبندان

شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۸

۱۴ شعبان ۱۴۴۰ قمري

۲۰ آوريل ۲۰۱۹ ميلادي

اذان صبح ۰۴ : ۳۲
طلوع آفتاب ۰۵ : ۵۷
اذان ظهر ۱۲ : ۲۹
غروب آفتاب ۱۹ : ۰۲
اذان مغرب ۱۹ : ۲۰
نيمه شب شرعي ۲۳ : ۴۶
انتخاب شهر