پست الکترونیک سیستم خدمات مکانیزه
اوقات شرعي به افق نهبندان

دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸

۲۰ شوال ۱۴۴۰ قمري

۲۴ ژوئن ۲۰۱۹ ميلادي

اذان صبح ۰۳ : ۴۹
طلوع آفتاب ۰۵ : ۲۶
اذان ظهر ۱۲ : ۳۲
غروب آفتاب ۱۹ : ۳۸
اذان مغرب ۱۹ : ۵۸
نيمه شب شرعي ۲۳ : ۴۴
انتخاب شهر