پست الکترونیک سیستم خدمات مکانیزه
اوقات شرعي به افق نهبندان

سه شنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۸

۱۸ ذی حجّه ۱۴۴۰ قمري

۲۰ آگوست ۲۰۱۹ ميلادي

اذان صبح ۰۴ : ۳۳
طلوع آفتاب ۰۵ : ۵۸
اذان ظهر ۱۲ : ۳۳
غروب آفتاب ۱۹ : ۰۸
اذان مغرب ۱۹ : ۲۶
نيمه شب شرعي ۲۳ : ۵۱
انتخاب شهر