پست الکترونیک سیستم خدمات مکانیزه
اوقات شرعي به افق نهبندان

شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷

۶ ربیع الثانی ۱۴۴۰ قمري

۱۵ دسامبر ۲۰۱۸ ميلادي

اذان صبح ۰۴ : ۵۶
طلوع آفتاب ۰۶ : ۲۲
اذان ظهر ۱۱ : ۲۵
غروب آفتاب ۱۶ : ۲۸
اذان مغرب ۱۶ : ۴۷
نيمه شب شرعي ۲۲ : ۴۲
انتخاب شهر