پست الکترونیک سیستم خدمات مکانیزه
اوقات شرعي به افق نهبندان

چهارشنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

۱۳ رجب ۱۴۴۰ قمري

۲۰ مارس ۲۰۱۹ ميلادي

اذان صبح ۰۴ : ۱۵
طلوع آفتاب ۰۵ : ۳۴
اذان ظهر ۱۱ : ۳۷
غروب آفتاب ۱۷ : ۴۱
اذان مغرب ۱۷ : ۵۸
نيمه شب شرعي ۲۲ : ۵۷
انتخاب شهر