پست الکترونیک سیستم خدمات مکانیزه
اوقات شرعي به افق نهبندان

شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۸

۲۱ محرم ۱۴۴۱ قمري

۲۱ سپتامبر ۲۰۱۹ ميلادي

اذان صبح ۰۴ : ۵۷
طلوع آفتاب ۰۶ : ۱۷
اذان ظهر ۱۲ : ۲۳
غروب آفتاب ۱۸ : ۲۹
اذان مغرب ۱۸ : ۴۶
نيمه شب شرعي ۲۲ : ۴۳
انتخاب شهر